Cenník počítačových služieb


Servis PC:

SlužbaCena s DPH
Lokalizácia príčiny poruchy5 €
Vykonanie opravy (výmena vadného komponentu resp. reinštalácia softvéru)7 €
Odvírenie PC (celkový scan PC a následné odstránenie nežiaducich parazitov)*7 €
Preventívna kontrola PC
(vyčistenie od prachu, kontrola behu, poradenstvo – oplatí sa vykonať 1x do roka)
10 €
servisný zásah v prípade, ak nie je porucha spôsobená zo strany poskytovateľa -Servisné práce zahŕňajú inštaláciu software a hardware, odstraňovanie problémov v PC s tým, že komponenty a materiál si zákazník zabezpečuje samostatne. Firma nenesie žiadnu zodpovednosť za pôvod inštalovaného softwaru. Naša firma nezodpovedá za údaje zákazníka na inštalovanom PC. 20 € /hod

Poskladanie nového PC:

SlužbaCena s DPH
Výber vhodných komponentov pre užívateľa
(podľa požiadaviek zákazníka vyberieme tie najvhodnejšie komponenty pre zachovanie optimálneho výkonu s ohľadom na celkové náklady)
15 €
Upgrade hardvéru (obhliadka PC, konzultácia so zákazníkom, výber vhodného komponentu na dosiahnutie vyššieho výkonu)7 €

Inštalácia softvéru:

SlužbaCena s DPH
Inštalácia operačného systému- len s originálnym OS zákazníka
(inštalácia OS zahŕňa aj inštaláciu najnovších ovládačov pre váš hardware)
Druhy OS, ktoré Vám nainštalujeme: Win XP, Win Vista, Win 7, Linux (inštalačné CD je voľne šíriteľné - zadarmo)
25-40 €
Inštalácia rôznych aplikácií
(inštalácia aplikácií typu “free“ alebo aplikácií zakúpených zákazníkom)**
Príklad: Inštalácia free aplikácie =2€ ; inštalácia plného antivírusového programu = 5€
2-5 €

Sieťové služby:

SlužbaCena s DPH
Bezdrôtové pokrytie domácnosti Wi-Fi signálom v pásme 2,4GHz
S použitím Wi-Fi routera pre menšie obytné plochy + inštalácia35 €
S použitím silnejšieho a kvalitnejšieho Wi-Fi routera pre väčšie obytné plochy + inštalácia (napr.Ubiquityrouterstation)120 €
V prípade, že máte vlastný router, bude potrebná iba konfigurácia10 €
Sieťová karta + inštalácia15 €

Pri viacerých službách naraz, zľava– dohodnutie sa na celkovej cene, ktorá môže byť podstatne nižšia ako v prípade jednej služby. Ceny uvedené pri všetkých službách zahŕňajú iba prácu na PC a cena za službu je jednorazová, okrem (**). Výjazd k zákazníkovi sa bude účtovať osobitne podľa cenníka.
*V prípade kritického zavírenia PC bude nasledovať reinštalácia OS(podľa cenníka).
**Doba určená za poplatok pre inštaláciu aplikácií je vyhradená, a to max. na 1 hodinu.

Cenník platný od: 01.11.2016