Cenník počítačových služieb


Servis PC:

SlužbaCena s DPH
servisný zásah v prípade, ak nie je porucha spôsobená zo strany poskytovateľa -Servisné práce zahŕňajú inštaláciu software a hardware, odstraňovanie problémov v PC s tým, že komponenty a materiál si zákazník zabezpečuje samostatne. Firma nenesie žiadnu zodpovednosť za pôvod inštalovaného softwaru. Naša firma nezodpovedá za údaje zákazníka na inštalovanom PC. 25 € /hod

Pri viacerých službách naraz, zľava– dohodnutie sa na celkovej cene, ktorá môže byť podstatne nižšia ako v prípade jednej služby. Ceny uvedené pri všetkých službách zahŕňajú iba prácu na PC a cena za službu je jednorazová, okrem (**). Výjazd k zákazníkovi sa bude účtovať osobitne podľa cenníka.
*V prípade kritického zavírenia PC bude nasledovať reinštalácia OS(podľa cenníka).
**Doba určená za poplatok pre inštaláciu aplikácií je vyhradená, a to max. na 1 hodinu.

Cenník platný od: 01.11.2016