CKM-SYSTEMS s.r.o.

Kontakt


  • Konateľ spoločnosti: 0948 555 878

  • IT-servis, informácie: 0948 555 878, 0948 555 798  (..)(,,)

  • email: ckm-systems@ckm-systems.sk
              ckm.systems@gmail.com

  • Pracovná doba: Pon - Sob v čase od 08:00 - 18:00

  • Bankové spojenie: FIO BANKA: 2200486083/8330

  • IBAN: SK40 8330 0000 0022 0048 6083