INTERNETOVÉ PRIPOJENIE

BEZ VIAZANOSTI a MONTÁŽ TV!


Firma CKM-SYSTEMS s.r.o. Vám ponúka:
- sťahovanie rýchlosťou 50/12,5 Mb/s
  už od 9,24€*
- neobmedzené internetové pripojenie
  (Žiadny FUP limit!!)
- pre menej náročných internet od 5,65€
- možnosť otestovať si bezplatné pripojenie
  na internet na 1 mesiac
- 24 hodinová kontrola a rýchly servis
- zvýhodnenú montáž TVread more

OBMEDZENIE NA ZÁKLADE BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ

Vážení zákaznici, dovoľte, aby sme vás informovali o zavedení organizačných zmien v obsluhe a servise.
Aktuálna bezpečnostná situácia v SR nás núti k zavedeniu bezosobného styku s našimi zákazníkmi.
S účinnosťou od 17.3.2020 z toho vyplývajúce nasledujúce pravidla.

Žiadosť o pripojenie k internetu a práce nesúvisiace so zabezpečením prevádzky internetových služieb
(realizácia bezdr. pripojenia resp pokrytia , konfigurácia domácich sietí, inštalácia wifi rozvodov, externé konzultácie a pod.)
Je možné podať len emailom. Po jej obdržaní bude každa situácia riešená individuálne.

Primárnym cieľom našej činnosti je zabezpečenie prevádzky existujúcich dátových pripojení.

K dispozícii sme na tel čísle 0948555878, 0948555798 v čase od 8:00-18:00 alebo na email adrese ckm-systems@ckm-systems.sk

Vyzývame Vás však, aby ste dbali na zvýšenú opatrnosť Vašej internetovej prípojky. V prípade nefunkčnosti pripojenia do internetu , prosíme najskôr zariadenie reštartujte odpojením napájania el prívodu do zariadenia.
Je nutne takto reštartovať naše prijímacie zariadenie na vonku a taktiež (pripadne) aj váš wifi router. Ak ani toto nepomôže ,ďalej so zariadením nič nerobte a určite nás prosím čo najskôr kontaktujte.
Neodbornými zásahmi z Vašej strany by mohlo dojsť k takým zmenám, ktoré by sme nedokázali už jednoducho opraviť a vyžadovalo by si to návštevu nášho technika na miesto, čo by v niektorých prípadoch pre karanténu mohlo byt nemožne.
Netreba sa však báť že ostanete bez internetu. Drvivá väčšina prípadov je riešiteľná na diaľku.
Tento výnimočný stav je spojený taktiež s obrovským náporom na našu infraštruktúru siete a preto prosíme o trpezlivosť a porozumenie v prípade možnej nestability internetového pripojenia.